html.no-js .App { opacity: 1; }
compensatie-zonnepanelen-1024x563.jpg

Heb je een digitale meter, en zonnepanelen geplaatst vóór 2021?  Vanaf 20 juli 2021 en tot en met 19 januari 2022 kan je je aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

Na lang wachten, is er goed nieuws: je kan de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen. 

De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA gebruikt jouw gegevens uit de aanvraag, om je premie te kunnen uitbetalen (en voor handhaving, daar waar misbruik wordt vastgesteld). 

De doelstelling is om alle premies die voor half november werden aangevraagd nog dit jaar uit te betalen. 

  • Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de aanvraag voor de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd (namelijk tot 6 maanden na de inwerkingtreding van de regelgeving).
  • Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). 

    Heb je een hoog zelfverbruik of pas je je gedrag aan om dat te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsverbruik het nettarief te betalen? Dan kan de digitale meter voor jou een financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien een bonus van 100€ bovenop de premie. 

Let op: heb je geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp? Dan kan je bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, ook in aanmerking komen voor de retroactieve warmtepomppremie. Vraag alvast tijdig de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan. De premie-aanvraag voor de warmtepomp (evenals de premie voor decentrale installaties zoals een micro-WKK of windturbine) kreeg nog geen definitieve goedkeuring. Meer informatie over die premie-aanvraag, volgt nog. 

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringpremie voor zonnepanelen, moet je zonnepaneleninstallatie aan voorwaarden voldoen, zoals:

  • beschikken over een maximaal omvormervermogen van 10 kVA per EAN-nummer; 
  • in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (zie datum in het AREI-keuringsverslag);
  • beschikken over een digitale meter;
  • aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) uiterlijk op 1 oktober 2021.

Daarnaast mag er voor de beschouwde EAN-nummer geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Ontdek alle voorwaarden op de website van Fluvius.
 

 

Snel op weg in 2 stappen

1. Ga na of je wel de eigenaar bent van de zonnepanelen 

In de meest gevallen is de eigenaar van het gebouw, ook de eigenaar van de zonnepanelen. Dan geldt: 

  • als de digitale meter is geplaatst vóór 1 maart 2021 ben je eigenaar als je op 1 maart 2021 de eigenaar was van de zonnepaneleninstallatie. 
  • als de digitale meter is geplaatst na 1 maart 2021 ben je eigenaar als je op het moment van het plaatsen van de digitale meter de eigenaar was van de zonnepaneleninstallatie.  

Bij een verkoop net voor of net na 1 maart 2021, kan dat onduidelijk zijn. Dan bepaalt de datum van het verlijden van de akte, wie de eigenaar is van het gebouw, en dus van de zonnepanelen.  

Ben je huurder? Het is de investeerder in de zonnepanelen die recht heeft op de premie. In de meeste gevallen is dat niet de huurder. 

Voor alle bijzondere situaties (verkoop, verhuur, leasing van zonnepanelen, … ) lees je best vooraf in de Veelgestelde vragen op de website van Fluvius of je wel degelijk de eigenaar bent en recht heeft op de premie. Er zijn immers gevolgen als je ten onrechte de premie aanvraagt: het VEKA zal de retroactieve investeringspremie terugvorderen en kan een handhavingsprocedure rond energiefraude opstarten.  

2. Ga na of je over een installatiefactuur of AREI-keuringsattest van de zonnepaneleninstallatie beschikt 

Het premiebedrag van de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen wordt berekend op basis van de grootte van de installatie (meer bepaald het vermogen). Het vermogen van de omvormer is bij Fluvius gekend. 

Beschikt je nog over de installatiefactuur of het AREI-keuringsattest van uw zonnepaneleninstallatie? Dan kan je het premiebedrag ook laten berekenen op basis van het piekvermogen van de installatie. Het premiebedrag is dan doorgaans iets hoger. Je moet de factuur of het keuringsattest dan wel als bewijsstuk opladen in de aanvraagmodule van Fluvius.

 

Vragen?

De antwoorden op veelgestelde vragen over de retroactieve investeringspremie, vind je terug op de website van Fluvius