html.no-js .App { opacity: 1; }
9430-dsc_5909asse-childm.jpg

Belangrijke erkenning voor overheidsopdrachten

Een belangrijke erkenning voor Geelen Electricity: vanwege de FOD Economie mochten wij onze erkenning ontvangen als aannemer voor openbare werken in 4 verschillende categorieën.

  1. Voor elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, elecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie, voor openbare aanbestedingen tot €900.000
  2. Voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties, voor openbare aanbestedingen tot €275.000
  3. Voor installaties van bovengrondse elektriciteisleidingen, voor openbare aanbestedingen tot €275.000
  4. Voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer, voor openbare aanbestedingen tot €275.000

Voor manager Gert Schellens van Geelen is dit een belangrijke erkenning met het oog op de toekomst van het bedrijf: "Door onze hoge afwerkingsgraad en oog voor detail zijn wij de perfecte partner voor openbare besturen. Grotere projecten in de privésector zijn al langer onze core business, met deze erkenning krijgen we ook in de publieke sector de kans om onze vakkennis te bewijzen.