html.no-js .App { opacity: 1; }
Afbeelding Bumaco Group is Rescert-gecertifieerd Afbeelding 1

RESCert-certificaat voor energiezuinige toepassingen

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De beoogde technologieën omvatten de volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen:

 •     verwarmingsketels op biomassa;
 •     fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie;
 •     ondiepe geothermische systemen;
 •     warmtepompen.

Bumaco, Coolair, Heatco & Solairco zijn in de bovenstaande toepassingen gecertificeerd. Wat houdt dat juist in?

 • In Vlaanderen is het certificaat vanaf 01/07/2017 gekoppeld met de premies voor zonneboilers en warmtepompen.
 • Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld met de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest (sinds september 2014), alsook met de premie voor zonneboilers.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is het certificaat gekoppeld met de premies voor zonneboilers en warmtepompen.
 • Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energie-systeem te ontwerpen en te realiseren.
 • Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
 • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
 • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
 • Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
 • Belangrijk criterium vanaf 2014 voor de labelling van installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest & Construction Quality).

Met andere woorden: het certificaat biedt u zowel de zekerheid dat u een kwaliteitsvolle installatie aankoopt, als de zekerheid dat u geen problemen zal hebben om de nodige subsidies of premies van overheidswege vast te krijgen... Waarom nog wachten?